Cenna lekcja historii

O podtrzymaniu nadziei

Patryk Pleskot sięga po dość trudny temat, który rozpisuje w zaskakująco licznych szczegółach na ponad trzystu stronicach swojej książki. “Księża z Katynia” (https://www.taniaksiazka.pl/ksieza-z-katynia-patryk-pleskot-p-1340387.html) to poruszająca historia duchownych, którzy nie zważając na zawieruchę historii, mając na względzie dobro Polaków wyruszają wraz z nimi na front. Ich zadaniem nie będzie, broń Boże, zabijanie Niemców czy Sowietów. Wybierają się dobrowolnie, by nieść dobre słowo, rozgrzeszenie i przede wszystkim dodać otuchy walczącym.

Co znamienne, każdy z księży wie, jaką cenę będzie musiał zapłacić za swoje poświęcenie. Wielu z nich już wie, że z Katynia i okolicznych miejscowości nie będzie powrotu. Nie zastanawiając się ani chwili ruszają, by wspomóc walczących słowem bożym i modlitwą. Sprawnie, chociaż nie bez lęku, organizują tajne msze święte, miejsca do spowiedzi, a także udzielają sakramentów. W niektórych przypadkach spisują ostatnie słowa lub zabierają listy, które żołnierze będą chcieli przekazać swoim bliskim. Te, niestety, nigdy do nich nie trafią, ale sama świadomość, że mogłyby, przynosi im coś więcej niż ukojenie.

Bezimienni bohaterowie

Chociaż większość z księży jest przedstawiona z imienia i nazwiska, a niektórym udaje się uniknąć katyńskiego piekła, to jednak wiele osób, które w książce są wspominane pozostają wyłącznie wspomnieniem innych żołnierzy. Najważniejsze było to, co wiązało się z ich obecnością – nieustająca nadzieja na lepsze jutro i budująca się z wielką siłą tożsamość i poczucie przynależności do społeczności. Wiara, która stanowi motyw przewodni publikacji, pozwala większości na przezwyciężenie lęku i przede wszystkim łagodniejsze spojrzenie w oczy śmierci.

Duszpasterze mają niełatwe zadanie nie tylko z powodów logistycznych. Na froncie znajdują się mężczyźni różnych wyznań, odłamów katolicyzmu, a nawet odmiennych religii, co w obliczu wojny wcale nie przeszkadza, by mogli wszyscy modlić się jednym głosem. Razem, w poczuciu więzi, chronieni przez wyższą moc, która ma zapewnić spokój ich duszom. Publikacja nie tylko stanowi cenną lekcję historii, biorąc pod uwagę dokładność w zebraniu materiału źródłowego. Przede wszystkim wskazuje na wielokulturowość i wielowyznaniowość Polski podczas II wojny światowej, co jest skutkiem wymieszania etnicznego, powstałego po 1918 roku. Historie pozwalają w lepszy sposób zrozumieć nie tylko mechanizm jedności narodowej, ale również poczucie przynależności obywatelskiej, które powinno stanowić dla nas we współczesnym czasie punkt wyjściowy i wzór do naśladowania. Publikacja skłania do refleksji, zwłaszcza pod kątem rozproszenia narodowego i kondycji wiary u progu XXI wieku.

Book obraz autorstwa freepik - www.freepik.com