Lekcja historii

Księża z Katynia – książki online

O budowaniu tożsamości narodowej w trudnych czasach

Księża na ratunek wierze

Patryk Pleskot sięga po dość zapomniany i nieczęsto podnoszony temat udziału duchownych podczas walk z Sowietami. “Księża z Katynia” (https://www.taniaksiazka.pl/ksieza-z-katynia-patryk-pleskot-p-1340387.html) to publikacja, w której dokładnie, ze względu na bardzo dobrze zebrane materiały źródłowe, opisany jest udział polskich księży, prawosławnych popów, rabinów i islamskich mułłów w działaniach na froncie wschodnim. Autor zawęża swoje badania do lat 1940-1941, opisując tych, którzy działali w Katyniu i ościennych miejscowościach – Kalininie i Charkowie.

By rozwiać wątpliwości, księża nie wyruszyli z polskimi żołnierzami, by razem z nimi walczyć przeciwko okupantowi. Stanowili nieformalną jednostkę, która niosła pomoc duchową, specjalizując się w organizacji tajnych mszy, spowiedzi lub sakramentów. Zróżnicowanie religijne duchownych odpowiada zróżnicowaniu etnicznemu i religijnemu społeczeństwa polskiego, które po 1918 roku (zakończeniu I wojny światowej) stanowiło dość multikulturową grupę. Ich pomoc okazała się kluczowa, a w pewnych momentach niezbędna do ocalenia zdrowego rozsądku schwytanych. Księża doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jaki los ich czeka, wiedzieli, że z Katynia nie ma już drogi powrotu. Niosąc otuchę żołnierzom dobrowolnie skazywali się na śmierć.

Dziesiątki bohaterów

Co ważne, publikacja nie dotyczy wyłącznie tych kleryków, których historia jest dość dobrze znana szerszemu gronu odbiorców. Oczywiście poświęca należyte miejsce księdzu Kazimierzowi Suchcickiemu, a także Leonowi Musielakowi. Książka zawiera też wiele cennych historii odnośnie tych, których imiona lub nazwiska nie zostały zachowane dla potomnych. Nie oni, jak się okazuje, byli tu najważniejsi, ale ich misja, której bez reszty się oddali. Misja wiary, która wybija się dosadnie na pierwszy plan publikacji, która w zamyśle miała uspokajać i nadawać znaczenie ogromnemu poświęceniu żołnierzy. Każdy z nich dzięki temu czuł się ważny, czuł się częścią ważniejszego, większego planu i gotów był, z spokojem sumienia, oddać swoje życie za ojczyznę.

Wszystkie postawy, o których możemy przeczytać w książce z pewnością nasycą nas refleksją. We współczesnym świecie coraz rzadziej spotyka się bowiem tak silne i wielkie oddanie dla kraju i wiary. Publikacja, poza silnym walorem historyczno-edukacyjnym, niesie za sobą również przesłanie o istocie wiary i randze wspólnoty, w której żyjemy, którą powinniśmy pielęgnować. Autor w bardzo dobry sposób zarysował nie tylko realia tamtych czasów, ale z należytą godnością oddał cześć bohaterom tych wydarzeń. Wydarzeń, które w polskiej historii i mentalności wciąż są niewiarygodnie silne, na które wiele osób reaguje dość impulsywnie.

Book obraz autorstwa freepik - www.freepik.com